7 najważniejszych trendów w telemedycynie w 2014

Home / Biznes / 7 najważniejszych trendów w telemedycynie w 2014

Choroby psychiczne i przewlekłe, nadmierny stres oraz nieuchronnie starzejące się społeczeństwo – to największe problemy, z jakimi mierzy się medycyna XXI wieku. Wszystkimi tymi zagadnieniami zajmuje się e-Health, czyli telemedycyna. Pod koniec 2013 roku IEEE Computer Society opublikowało listę najważniejszych trendów w rozwoju technologii na rok 2014. Nie mogło na niej zabraknąć rozwoju e-Health. Najważniejsze trendy w tej dziedzinie znajdują się w poniższym zestawieniu.

Urządzenia all-in-one

Rynek telemedycyny będzie nie tylko intensywnie się rozwijał, ale również dążył do jak największego komfortu osoby korzystającej z tego typu usług. Dlatego jedno urządzenie będzie mogło mierzyć i magazynować pomiary wykonywane do tej pory przez kilka sprzętów. Zbierająca takie informacje aplikacja będzie je nie tylko przechowywać, lecz również analizować i sugerować wprowadzenie zmian w dotychczasowym trybie życia.

Noszone urządzenia medyczne

Koszulka, która mierzy poziom stresu na podstawie rytmu serca, opaska na rękę mierząca tętno, pas na klatkę piersiową kontrolujący oddech to już nie urządzenia rodem z filmów science-fiction, lecz sprzęt coraz częściej wykorzystywany w badaniach rehabilitacyjnych oraz podczas codziennego dbania o zdrowie. Coraz więcej dużych firm inwestuje w rozwój takich technologii, dzięki czemu staną się one bardziej powszechne i tańsze.

Cyfrowy dostęp do informacji

Telemedycyna zmierza do zebrania danych pacjenta w jednym, bezpiecznym miejscu, gdzie każdy lekarz będzie miał dostęp do historii i przebiegu choroby. Cyfrowa baza danych usprawni kontakt pomiędzy specjalistami badającymi pacjenta, pozwoli na łatwiejsze zasięgnięcie opinii innego lekarza, bez konieczności przenoszenia kartoteki oraz wożenia na spotkania teczek z papierami. Szczególny nacisk położony zostanie na bezpieczeństwo oraz przechowywanie danych pacjenta.

Wirtualne konsultacje z lekarzem

Wprowadzenie w placówkach medycznych opcji wideokonferencji pozwoli oszczędzić czas zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Zamiast spędzić 40 minut w kolejce, osoba chora będzie mogła skonsultować swój stan z własnego łóżka. Takie rozwiązanie ograniczy niebezpieczną dla chorego “samodiagnozę” dokonywaną na podstawie informacji z niepotwierdzonych źródeł w Internecie.

Domowa rehabilitacja

Ze względu na starzejące się społeczeństwo i coraz częściej występujące choroby przewlekłe, liczba osób wymagających stałej kontroli będzie wzrastać. Telemedycyna to rozwiązanie, które zapewnia ciągły monitoring stanu osoby w domowym zaciszu, jednocześnie obniżając koszta opieki nad nią i minimalizując konieczność wizyt u lekarza.

Social media dla zdrowia

Social media są coraz chętniej wykorzystywane jako metoda terapii oraz sposób wymiany informacji między przewlekle chorymi pacjentami (wystarczy przytoczyć serwisy takie, jak PatientsLikeMe, SuperBetter, MedHelp czy też CureTogether). Lekarze w USA już w tej chwili zapisują pacjentom w ramach kuracji korzystanie ze stron zrzeszających osoby cierpiące na podobną chorobę. Jest to również sposób utrzymania relacji z ludźmi, kiedy wychodzenie z łóżka staje się niezwykle utrudnione.

Zdrowie psychiczne

Smartphone’y zadbają w przyszłości o zdrowie psychiczne społeczeństwa. Aplikacja pobierająca dane dotyczące poruszania się, wysyłanych wiadomości oraz podejmowanych na telefonie czynności, ustali, czy osoba chora np. na depresję bądź schizofrenię przejawia zachowania odstające od normy, będące symptomami pogorszenia jej stanu.

Rok 2014 jest czasem intensywnego rozwoju telemedycyny. Rośnie świadomość istotnej roli, jaką pełnią badania profilaktyczne oraz codzienne dbanie o własne zdrowie. Rynek medyczny odpowiada na te potrzeby właśnie poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań z zakresu eHealth.

Recent Posts
Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you soon.