Choroby Płuc

Home / Choroby Płuc

MedStar i choroby płuc

Pacjenci, którzy cierpią na choroby płuc mogą sami przeprowadzić większość badań medycznych. Z tego względu, stan ich zdrowia może być zdalnie nadzorowany, a częste wizyty w oddalonych placówkach medycznych mogą zostać zastąpione zdalnym monitorowaniem. Zdalne monitorowanie zapewnia nie tylko bardziej systematyczne i efektywne leczenie, ale także dostarcza pacjentowi wiedzy i narzędzi potrzebnych do tego, aby zwiększyć jego świadomość i zaangażowanie w rekonwalescencję.

Oferta MedStar

Zestaw urządzeń
Zintegrowany zestaw urządzeń dla pacjentów cierpiących na choroby płuc.
Kalendarz
Kalendarz medyczny umożliwiający planowanie leczenia i ustalanie wizyt z lekarzem.
Komunikacja
Zdalna komunikacja i funkcje wideo konsultacji.
Drzewo decyzyjne
Drzewo decyzyjne, które umożliwia pacjentom samodzielną diagnozę.

Korzyści

Dla Pacjentów

 • możliwość codziennych pomiarów (z włączeniem FEV i PEF)
 • dostęp lekarza do wyników badań medycznych przeprowadzonych w domu
 • mniej wizyt w placówkach medycznych
 • większa samokontrola i niezależność w leczeniu
 • możliwość stałej obserwacji przez personel medyczny
 • systematyczna kontrola choroby
 • leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta

Dla Personelu Medycznego

 • łatwy i mobilny dostęp do historii leczenia pacjenta i bazy danych pomiarów
 • większa kontrola stanu zdrowia pacjenta
 • więcej potencjalnych pacjentów mieszkających w odległych rejonach
 • mniej wizyt domowych
 • możliwość otrzymywania telefonów alarmowych
 • możliwość tworzenia scenariuszy medycznych
 • eksperymentowanie w celu zidentyfikowania najefektywniejszego sposobu leczenia

Dla Placówki Medycznej

 • mniejsza potrzeba dostępności telefonicznej personelu medycznego
 • zmniejszony współczynnik umieralności
 • zmniejszone zapotrzebowanie na transport medyczny
 • mniej wizyt domowych
 • mniej hospitalizacji
 • mniej nagłych przyjęć pacjentów
 • tele-edukacja lekarzy
 • lepszy wybór odpowiednich placówek medycznych

Przypadek Kliniczny

38 letnia Maria cierpi na astmę, która jest jedną z najpowszechniejszych chorób naszej cycywilizacji. W tym wypadku brak leczenia i niezdrowy tryb życia (głownie palenie) prowadzą do gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia. Ograniczony dostęp do specjalistów i mała wiedza na temat choroby maja bardzo negatywny wpływ na leczenie pacjentów cierpiących na astmę. Maria nie pali, ale jest alergiczką, co z kolei naraża ją na dodatkowe ryzyko. Brak świadomości społecznej i ogólne zaniedbanie prowadzą do wielu komplikacji w walce z chorobą. Jednak odkąd Maria zaczęła używać systemu zdalnego monitorowania jej życie stało się łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Problemy, które rozwiązujemy

Dla Pacjentów

 • opieka medyczna pochłania zbyt wiele czasu

Dla Personelu Medycznego

 • codzienne monitorowanie pacjentów, którzy cierpią na choroby płuc jest praktycznie niemożliwe

Dla Placówki Medycznej

 • zbyt późno rozpoczęte leczenie powoduje poważne komplikacje
 • koszty leczenia wzrastają
Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you soon.